Tuesday, July 29, 2014

इन्स्टट पुरणपोळी

इन्स्टट पुरणपोळी 
गम्मत वाटली न नाव वाचून. पण आज असेच झाले. स्वयंपाक काय करावा असा विचार करत किचन मध्ये शिरले आणि आमचे कन्यारत्न पाठीमागे येऊन धडकले. 
"अग आई मला न कि पुरणपोळी खायची इच्छा होत आहे.बनवशील का?" -------इति कन्या.
" ठीक आहे विचार करते." मी.
मी तिला आश्वासन दिले पण लगेच कसे पूर्ण करावे काही सुचेना. अचानक ट्यूब पेताल्यासारके झाले म्हणजे डोक्यात प्रक्ष पडला आणि "इन्स्टट पुरणपोळी" तयार करायचा मार्ग सापडला.
मी लगेच बेसनाचे पीठ सॉरी म्हणजे चना डाळीचे पीठ म्हणजे बेसन घेतले. आणि ते भिजवून साखरेचा पाक वेलची ई. घालून पुरण तयार केले. आणि लगेच पुरणाच्या पोळ्या तयार. 
कन्येने ह्यांना पुरण पोळी खायला यां म्हणून निमंत्रण दिले. तर त्यांचा विश्वास बसत नव्हता.
चार वेळा सांगितले कि पुरणपोळी तयार केली आहे. पण त्यांनी ऐकलेच नाही. म्हणाले "कसे शक्य आहे?"
मुलीने पोळी नेऊन दाखविली तरी ही ती पुरणपोळीचा नाही असे म्हणाले.
मग मी त्यांना शपथेवर सांगितले तेव्हा जेवण करायला आले. आणि पुरण पोळीवर ताव मारला. 
बेसनाची पुरणपोळी तयार केली हे सांगितल्यावर त्यांना खरेच वाटले नाही.
आपण ही करून पाहायला हरकत नाही

Thursday, October 6, 2011

दसऱ्याच्या शुभेच्छा
सर्वांना
दसऱ्याच्या हार्दिक शुभेच्छा !!!!!!!!!!!!!!

Sunday, September 25, 2011

जीवन सारे दोन क्षणाचे..........

जीवन सारे दोन क्षणाचे हसा तोवरी रडू नका,
व्यर्थ जिवाला नका त्रासवु बाऊ कशाचा करू नका.
फुलापरी हो जीवित अपुले दुसऱ्या दिवशी हो निर्माल्य
भीती जनाची कशास धरिता सतत उराशी ते शल्य
कुणी कुणास बरे न म्हणती शिव्याशाप ते सर्वां देती
ऐसे असता चाड तयांची का बाळगिता दिनराती.
( श्रीयुत व. पु. काळे यांच्या दोस्त या कथा संग्रहातून

Thursday, September 15, 2011

फूल पा ख रु

Tuesday, August 23, 2011

TajmahalSunday, March 20, 2011

होळीच्याशुभेच्छा!!!


सर्वांना होळी च्या हार्दिक शुभेच्छा!!!

Saturday, March 12, 2011

Himalay